Jerone Group Oy's politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Jerone indsamler oplysninger om sine kunder og brugere af sin onlinebutik for at give sine kunder den bedst mulige oplevelse, når de bruger sine tjenester. Kundedata bruges blandt andet til at levere en sikker service og til at forbedre kvaliteten af kundeservicen og onlinebutikken.

Jerone respekterer sine kunders privatliv og vil kun bruge de personlige oplysninger, der indsamles, til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Jerone vil ikke sælge eller dele sine kunders oplysninger til andre formål end dem, der er beskrevet i afsnit 7 i denne fortrolighedspolitik.


Dataansvarlig:

Jerone Group Oy ( Virksomheds-ID: 2381931-8)

Kontaktoplysninger:
Sulapuronkatu 1
33700 Tampere

Kontaktoplysninger for spørgsmål vedrørende registret:

Tlf. 0408280202
E-mail: customer service (at) jerone.fi


Navn på registret

Jerones kunderegister

Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles kun til de foruddefinerede formål, der er anført nedenfor:

Dataindhold iregistret

Kundens kontakt- og bestillingsoplysninger: fornavn, efternavn, gadeadresse, postnummer, postby, telefonnummer, e-mailadresse. Mulighed for at sende markedsføringsmeddelelser til kunden, forudsat at kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til dette, når han/hun opretter sin kundekonto. Oplysninger om kundeordrer, leverancer og returneringer.

Almindelige datakilder

Kontakt- og kundeoplysningerne i registret indhentes ved starten af kundeforholdet og i løbet af kundeforholdet fra ændringer foretaget af kunden til den dataansvarlige. Et kundeforhold etableres, når en kunde opretter domænenavne til en onlinebutik eller bestiller produkter. På registreringstidspunktet vælges et fravalg af markedsføring. Kunden kan ændre sin opt-out på et senere tidspunkt.

Videregivelse af oplysninger

Vi overfører nogle nødvendige oplysninger til tredjeparter for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med levering af ordrer. Disse tredjeparter omfatter:

Hvor det er nødvendigt, vil vi også videregive oplysninger på anmodning fra offentlige myndigheder, hvis det kræves ved lov.


Principper for registerbeskyttelse

Kunderegistret føres i elektronisk form. Adgang til systemet, der indeholder kundedata, og retten til at ændre kundedata er begrænset til specifikt udpegede medarbejdere hos den dataansvarlige.


Andet:
Som hovedregel vil personoplysninger blive behandlet, så længe kundeforholdet er i kraft. Kunder, der har tilmeldt sig, vil modtage et nyhedsbrev via e-mail, som kan afmeldes ved at klikke på afmeldingsknappen i slutningen af brevet. Abonnenten på vores nyhedsbrev kan selv afmelde sig via et link i hvert nyhedsbrev, vi sender ud. Kunden kan anmode om, at personlige data om ham/hende anonymiseres eller slettes fra vores registre. Nogle data kan være underlagt juridiske forpligtelser til længere opbevaring (f.eks. bogføringsloven og forbrugerbeskyttelsesloven).